Zdjęcia Centrum Kształcenia Praktycznego

 

          Centrum Kształcenia Praktycznego

                                      w Nidzicy

            ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica      :      tel.89 625 24 71     :     e-mail:ckp_nidzica@o2.pl

Strona Główna

ZDJĘCIA

 
Pracownia samochodowa
 

 

Pracownia obróbki mechanicznej
Pracownia:
- sala wykładowa - sala techniczna
Pracownia gastronomiczna
Sala komputerowa
 

 

Strona Główna