Pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego

 
Strona Główna  

  

Wykaz   kadry  pedagogicznej i pracowników CKP

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

 

Stopień zawodowy

 

1.

Kwiecień Jarosław

Dyrektor

2.

Lipiński Stanisław

Wicedyrektor

3.

Kalinowski Zdzisław Nauczyciel

4.

Moszczyński Bogdan

Nauczyciel

5.

Matusiak Maciej

Nauczyciel

6.

Jastrzębowski Piotr

Nauczyciel

7.

Lachowicz Robert

Nauczyciel

8.

Śliwka Ewa

Nauczyciel

9

Krzysztoforska Małgorzata

Nauczyciel

10    
                               Administracja i Obsługa CKP
1 Czarnecka  Małgorzata Główna księgowa
2 Borkowska Jolanta Specjalista ds. kadr i płac
3 Katarzyna Sobańska Specjalista ds. administracyjno –biurowych
4 Powirska Grażyna Referent ds. księgowości
5 Gajewski Marek Starszy magazynier
6 Kosmala Marcin Diagnosta
7 Sobuń Stanisław Pracownik gospodarczy – palacz o.c.
8 Skierka Marcin Pracownik gospodarczy – palacz o.c.
9 Polakowska Dorota Sprzątaczka