Konkursy Centrum Kształcenia Praktycznego

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 
Strona Główna

 

 

 

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (załącznik pdf)

 

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego- Rolnik    (załacznik pdf.)

 

Zwolnienie z zajęć z przepisów ruchu drogowego na  kategorię T (załącznik pdf.)

 

 

Planowane terminy zjazdów kwalifikacyjnego

 

kursu zawodowego  rolnik w  2017/2018r.

 

 

Wrzesień       9-10  / 22-24

Październik   6-8   / 20-22

Listopad       3-5   / 17-19

Grudzień       1-3  / 15-17

Styczeń        5-7 / 19-21

Luty             9-11 / 23-25

Marzec         9-11 / 23-25

Kwiecień      6-8 / 20-22

Maj             11-13 / 25-27

Czerwiec      8-10 / 15-17

Wrzesień        14-16/28-30

Październik    12-14/26-28

Listopad          9-11/23-25   

GRUDZIEŃ      8          

                                                            UWAGA!

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -ROLNIK  -  załącznik PDF

 

Proszę pobrać, wypełnić i złożyć do 10-09-2018r. w sekretariacie CKP.

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Główna